Council Board

Legal status of NPA – Public Association, its legal form is nongovernmental organization.

Executive Council

Burlachuk Leonid President

Klymchuk Vitaliy Vice president

 

 

 

 

 

 

 

 

Burlachuk Oleg Secretary

Palii Valeriia Treasurer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Board

Brygadyr Maria

Voznesenska Olena

Garyushkin Dmytro

Garyushkina Alla

Druzhynin Andriy

Egonska Natalya

Zhyvoglyadov Yuriy

Zaets Iryna

Kizima Vitalina

Kocharyan Oleksandr

Krasin Sergiy

Lubkivskiy Igor

Obednin Sergiy

Paskevska Yulia

Pletka Olga

Portnystka Natalya

Starkov Denys

Truhan Ganna

Travenko Olha

Goloskokova Kateryna

Surelo Evgen

Tostka Zhanna

Chorna Lidia

Ostrovska Kateryna

Salamon Oleg