Лекція «Сучасна наука про лікування залежностей»

                           Київ, 12.09.2019 з 11:00 по 14:00

Лектор:

Артем Осипян – психолог, член НПА, Української асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів; спеціаліст в області адиктології; працює в Центрі психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України

Ця лекція являє собою зріз наукових досліджень, статистики та даних про розлади, що спричинені вживання психоактивних речовин. Який сучасний стан науки про лікування подібних психічних та поведінкових розладів? Які моделі та концепції існують? Які з них ефективні?  Які саме практики успішно імплементовані на закордоном?

Ми розглянемо наступні питання більш детально:

 • сучасне розуміння понять «вживання», «зловживання» та «залежності»
 • проблему розповсюдженості, а також тягар психічних та поведінкових розладів, що виникають внаслідок вживання психоактивних речовин
 • форми надання допомоги та успішні практики
 • індикатори ефективного лікування

8 липня – Український день родини!

Вітаємо!

Бажаємо, щоб сімейні стосунки були ресурсом для особистого та професійного розвитку, а професійні знання полегшували створення унікальної сімейної атмосфери!

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика», Харків, 13-14 грудня 2019

Організатор: Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

Міжнародні учасники:

 • Норвегія: University of Tromsø – The Arctic University of Norway;
 • Німеччина: Academy of Psychotherapy, Germany, Offenburg.
 • Республіка Польща: Katowice School of Technology, Poland, Katowice.

Метою проведення Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика» є представлення сучасних моделей підтримки, встановлення психічного здоров’я особистості (теоретичне та практичне обґрунтування) та надання медико-психологічної допомоги.

Основні питання, що пропонуються для обговорення в межах Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика»:

 • Сучасні моделі підтримки та встановлення психічного здоров’я.
 • Сучасні проблеми надання медико-психологічної допомоги.
 • Сучасні стратегії роботи з психосоціальною травмою.

Organizer: Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

Overseas participants are expected to attend from:

 • Norway: University of Tromsø – The Arctic University of Norway;
 • Germany: Academy of Psychotherapy, Germany, Offenburg.
 • Poland: Katowice School of Technology, Poland, Katowice.

The aim of International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference “Modern psychological tendencies for supporting and recovering of mental health of personality: theory and practice’ is to introduce modern models of supporting and recovering for mental health of personality (theoretical and practical validation) and also of providing medical and psychological care.

Main issues for discussing in International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference “Modern psychological tendencies for supporting and recovering of mental health of personality: theory and practice’ are as follows:

 • Modern models of supporting and recovering of mental health of personality.
 • Contemporary challenges faced by providing of medical and psychological care.
 • Current strategies for the treatment of psychosocial trauma.

In EuroSemester’s events topic: here.

День Конституції 2019!

Єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Стаття 5. Конституція України
Зі свого боку ми вважаємо, що в окремих галузях влада повинна належати професійним спільнотам, адже саме фахівці, які безпосередньо здійснюють діяльність в певній сфері знають про тенденції, потреби та виклики цієї сфери, можуть здійснювати належну регуляцію та підготовку.
Ми прагнемо до цього на власному прикладі – створення демократичного об’єднання професійної спільноти, відкритої до співпраці та розвитку. Приєднуйтесь!
 

2 роки! З Днем народження, НПА!

Сьогодні нашій команді виповнюється два роки! 🥳

За цей одночасно і значний, і невеликий період часу нам вдалося створити живу професійну спільноту, яка керується демократичними принципами та прагне до розвитку і змін. Сьогодні в нас вже є досягнення, а ще за тиждень стартує Європейський семестр з психології. Ми віримо, що це лише початок і попереду нас чекає багато цікавого.

Приєднуйтесь до нас — приєднуйтесь до команди професіоналів!

З Днем народження, НПА! 😀 

 

Євросеместр з психології вже близько!

Секретар НПА Олег Бурлачук розповідає про Європейський семестр з психології, який проходитиме в Україні з липня по грудень 2019 року  🙂

Всеукраїнський щорічний науково-практичний семінар «Творча багатовимірність простору арт-терапії», Суми, 27 вересня 2019 року

Сумський державний університет Всеукраїнська громадська організація «Арт-терапевтична асоціація»

 

Метою проведення науково-практичного семінару є популяризація арт-терапії у сучасному просторі, обговорення можливостей застосування методів та прийомів арт-терапії у роботі практичного психолога, корекційного педагога, соціального педагога, соціального працівника. Науково-практичним семінаром передбачені доповіді із зазначених напрямів роботи та майстер-класи.

Місце і час проведення:

27 вересня 2019 року

Суми, Сумський державний університет

10.00 – 18.00

Форми роботи:

Пленарне засідання – виступи та доповіді провідних арт-терапевтів України, презентації авторами своїх арт-терапевтичних проектів.

Майстер-класи – презентації практичних форм роботи.

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська.

Для участі в семінарі потрібно до 20 вересня 2019 року включно:

 1. заповнити заявку на участь у семінарі
 2. надіслати на електронну пошту art.therapy1@gmail.com скан-копію квитанції про переказ організаційного внеску.

Якщо бажаєте виступити на пленарному засіданні необхідно надіслати на електронну пошту art.therapy1@gmail.com  текст доповіді. Найкращі статті будуть надруковані в черговому випуску наукового видання «Простір арт-терапії».

Статті з результатами наукових досліджень, новітніми розробками та інноваційними ідеями подавати до 27 вересня. Вимоги до текстів: від 8 до 12 сторінок, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, поля – 2 см з кожного боку. Статті повинні відповідати вимогам ВАК України для фахових видань.

До співробітництва запрошуємо всіх бажаючих.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

+380 50 204 3914

або за електронною поштою:

art.therapy1@gmail.com

 

Сплата організаційного внеску

Організаційний внесок становить:

100 грн – для учасників науково-практичного семінару (включено сертифікат участі, матеріали для майстер класів та брейк-кава),

50 грн – для студентів і для членів ВГО «Арт-терапевтична асоціація».

Витрати, пов’язанні з проїздом, проживанням та харчуванням, здійснюються за кошти учасників конференції або організації, яка їх відрядила.

Реквізити для оплати оргвнеску: 5168757328935798


All-Ukrainian public organization «Art-therapy association»

Sumy State University

The purpose of the scientific and practical seminar is to popularize art-therapy in the modern space, discuss the possibilities of using methods and techniques of art-therapy in the work of a practical psychologist, correctional teacher, social teacher, social worker. The scientific and practical seminar provides reports on these areas of work and work-shops.

Place and time of conducting

September 27, 2019, Sumy, Sumy State University

10 am – 6 pm

The program of the seminar includes

Plenary Session – speeches and reports of leading art-therapists of Ukraine, presentations by authors of their art-therapy projects.

Work-shops – presentations of practical forms of work.

Seminar languages : Ukrainian, Russian, English.

Participation in the workshop is required :

until September 20, 2019

1) fill in the application for seminar participation 

2) send to art.therapy1@gmail.com e-mail a scan copy of the receipt for transfer of the organizational fee.

If you want to make a speech at the plenary session:

3) send an e-mail to art.therapy1@gmail.com the text of the report. The best articles will be published in the next edition of the scientific publication “Space Of The Art- Therapy”.

Articles with the results of scientific research, modern developments and innovative ideas should be submitted by September 27th.

Requirements for texts: from 8 to 12 pages, font TimesNewRoman, square 14, fields – 2 cm from each side. Articles must comply with the requirements of the Higher Attestation Commission of Ukraine for professional publications.

We invite all interested to collaboration!

For more information, please call: 0502043914, 0665712265

or by e-mail : art.therapy1@gmail.com

Payment of the organizational fee

The registration fee is:

100 UAH – for the participants of the scientific and practical seminar (included certificate of participation, materials for master classes and break-coffee),

50 UAH – for students and for members of the All-Ukrainian public organization «Art-therapy association»

Expenses related to travel, accommodation and meals are made at the expense of the participants of the seminar or the organization that sent them.

Requisites for payment of registration fee:

5168757328935798

Всеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2019) «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і труднощі», Київ, 7-9 листопада 2019 року

Конгрес, ініціатором проведення якого є Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, присвячено оглядові досягнень української соціальної психології на тлі тих суспільних зрушень, що породжують дедалі складніші виклики в різних сферах життя, створюють як нові проблеми, так і нові ресурси їх розв’язання. Головна мета конгресу – створити платформу для обміну думками та досвідом між теоретиками і практиками та для міжгалузевого спілкування. Необхідно підбити підсумки досягнень наукових досліджень останнього десятиліття і визначити шляхи розвитку на наступні роки.

Напрями роботи конгресу:

 • Історія і теорії соціальної психології;
 • Методологія, методики та психотехніки (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей);
 • Соціальна психологія особистості;
 • Психологія мас та спільнот;
 • Психологія груп і організацій;
 • Психологія безпеки, війни та миру (соціально-психологічні стратегії адаптації особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, травми війни та реабілітація особистості, збереження ментального здоров’я, ціннісне порозуміння);
 • Політико-правова психологія (політична і правова свідомість, політико-правові настановлення, справедливість, корупція як соціально-психологічне явище, уявлення про владу, психологічні чинники аномії, громадянська позиція, громадянськість);
 • Психологія міграції;
 • Психологія комунікацій, медіапсихологія, кіберпсихологія;
 • Соціальні репрезентації, стереотипи, настановлення;
 • Соціальна психологія економіки та бізнесу;
 • Соціальна психологія в освіті (сприйняття суспільством освітніх реформ і їхній вплив на соціальну ситуацію, громадянська освіта, психотехнологічний супровід реформ, медіаграмотність та медіаосвіта, політична та масова культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі);
 • Кращі практики надання психологічної допомоги і реабілітації;
 • Психологічне здоров’я та благополуччя;  
 • Соціальна психологія як напрям фахової підготовки;
 • Глобалізація і національна ідентичність (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, групові та колективні травми, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші стереотипи, групові міфи та символи, упередженість, ксенофобія, соціальні діалоги, технології врегулювання конфліктів, групова консолідація і консенсус, соціальна реклама).

До участі в конгресі запрошуються науковці і практики різних психологічних спеціальностей, а також фахівці дотичних до соціальної психології галузей (соціологи, спеціалісти із соціальних комунікацій, соціальні педагоги, соціальні працівники, управлінці). Завдання конгресу – забезпечити інтенсивний і компетентний обмін думками, що вважається у світі однією з найефективніших форм підвищення фахової кваліфікації. Учасники конгресу отримають сертифікати, що засвідчують їхню участь у цьому заході.

У межах конгресу заплановано провести міжнародний симпозіум, до участі в якому запрошуються науковці з країн пострадянського простору. Обговорюватимуться соціально-психологічні аспекти суспільного розвитку за останні двадцять років.

Програмою заходів конгресу передбачено публічні лекції та майстер-класи провідних українських і зарубіжних фахівців із ключових проблем сучасної соціальної психології, презентації українських соціально-психологічних шкіл, нових видань і дослідницьких проектів, симпозіуми, доповіді на секціях.

Форми участі в конгресі: організація симпозіуму, публічна доповідь, стендова доповідь, участь без доповіді.

Робочі мови конгресу: українська, російська, англійська.

Симпозіум розрахований на 1,5 години, передбачає 3-4 пов’язані між собою доповіді, які разом розкривають різні аспекти спільної теми, що обговорюються під час ґрунтовної дискусії. Для включення в Програму конгресу керівники симпозіуму узгоджують з організаторами УКСП–2019 тему симпозіуму і теми доповідей до 20 вересня (за адресою: docs-admin@ispp.org.ua, тема листа: УКСП–2016 симпозіум).

Публічна доповідь окремого учасника має відповідати одному з напрямів конгресу. Організаційний комітет визначає оптимальне тематичне поєднання доповідей на основі поданих тез учасників.

Стендова доповідь дає можливість розміщення тез, які будуть опубліковані, без усної доповіді. Для ознайомлення із стендовими доповідями та їх обговорення на конгресі відводиться спеціальний час.

Презентації видань, соціально-психологічних шкіл, дослідницьких центрів тощо для включення в програму конгресу слід узгодити з організаторами окремо до 1 жовтня (за адресою: docs-admin@ispp.org.ua, тема листа: УКСП–2019).

Індивідуальна електронна реєстрація учасників буде відкрита на сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України WWW.ISPP.ORG.UA з 1 липня і триватиме до 28 жовтня. Тези доповідей обсягом 1-3 стор. (1500-4500 знаків) розміщуються одночасно з електронною реєстрацією. Тези, прийняті оргкомітетом, публікуються у редакції автора в електронному вигляді до початку конгресу, а також розміщуються на сайті WWW.ISPP.ORG.UA. Питання щодо реєстрації за адресою: docs-admin@ispp.org.ua (тема листа: УКСП–2019 реєстрація).

Організаційний внесок вартістю 550 грн сплачується по приїзду; він покриває вартість виготовлення програми, електронних носіїв з тезами учасників конгресу, сертифіката учасника, поштові витрати, каву в перервах, фуршет.

Учасники конгресу за бажанням оформлюють свої доповіді у вигляді наукових статей, які будуть опубліковані в першій половині 2020 р. у збірнику «Наукові студії із соціальної та політичної психології», що включений ВАК України до переліку фахових видань із психологічних наук.

Довідки за тел. 425-24-08, docs-admin@ispp.org.ua (тема листа: конгрес)

16 червня – День Батька 2019

Офіційно Дня Батька в Україні було затверджено нещодавно, лише в травні цього року, і відтепер свято щорічно відзначатиметься в третю неділю червня. Цей день є важливим для забезпечення всебічного розвитку сім’ї та підвищення статусу чоловіка як батька у процесі виховання дітей.

Свято взяло свій початок у 1909 році, і вперше було відзначене у місті Спокан, штату Вашингтон, США. Ініціатором виступила Сонора Смарт, із вдячністю до свого батька, який після смерті дружини самостійно виховував та турбувався про шістьох дітей, самовіддано даруючи їм свої тепло та любов.

На жаль, іноді можна почути думку, що роль батька в сім’ї – виключно матеріальна. Але це не так. Для емоційного благополуччя та гармонійного розвитку дитини важлива присутність обох люблячих батьків. Саме ігри з татом в ранньому віці є найбільш активними, він лоскоче, підкидає в повітря, влаштовує жартівливі бої. Ближче до підліткового віку батько стає авторитетом і взірцем, допомагає формуванню життєвої позиції, моральних цінностей та самооцінки дитини. Саме завдяки йому у дитини з’являється почуття безпеки та довіри навколишньому світу, вміння впевнено виражати себе, прагнути до розвитку та реалізації. А вже в дорослому віці батько стає добрим другом та мудрим порадником, до якого ми завжди можемо звернутися.

Ми вітаємо кожного батька з цим чудовим святом та дякує за вашу підтримку і турботу! 😌

На данном изображении может находиться: текст

Навчальна програма підвищення кваліфікації “Нейропсихологія в нейрореабілітації”

Національний медичний дослідний центр психіатрії та неврології імені В.М. Бєхтєрєва

Асоціація Нейропсихологів України

Національна Психологічна Асоціація 


Пропонуємо Вам навчальну програму підвищення кваліфікації та професійного вдосконалення по темі «НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ В НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ» за спеціальністю «медична (клінічна) психологія та психотерапія», об’ємом 72 навчальні години.

Програма призначена для спеціалістів:

 • лікарів,
 • психологів,
 • студентів останніх курсів психологічних факультетів,
 • дефектологів,
 • логопедів,
 • педагогів.

По закінченню циклу видається посвідчення про підвищення кваліфікації або сертифікат учасника.

Викладачі:
Марія Володимирівна Вассерман – к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії клінічної психології та психодіагностики, нейропсихолог науково-дослідного психоневрологічного інституту В.М. Бєхтєрєва.

Єршов Борис Борисович – к.п.н. науковий співробітник факультету психології, нейропсихолог, медичний психолог відділення біологічної терапії психічних хворих науково-дослідного психоневрологічного інститут В.М. Бєхтєрєва

Зміст циклу «Нейропсихологія в Нейрореабілітації»:

 1. Нейропсихологія сьогодні. Роль нейропсихологічних методів в діагностиці, лікуванні та реабілітації пацієнтів з різними нервово-психічними розладами.
 2. Огляд основних симптомів і синдромів порушень мозкових функцій, їх нозологічна і вікова специфіка, топіко-діагностичне значення. Нейропластичність як біологічна основа відновлення та компенсації порушених функцій нервової системи.
 3. Проблеми міжпівкульної асиметрії, гендерних, освітніх, культурних та соціальних відмінностей в нейропсихологічній діагностиці та реабілітації.
 4. Методи нейропсихологічної діагностики та інтерпретація отриманих даних: якісні і кількісні методи оцінки мозкових функцій; спостереження і інтерв’ю; аналіз медичної документації, результатів апаратурної і лабораторної діагностики. Застосування в нейропсихології патопсихологічних, тестових і апаратурних методик.
 5. Принципи, планування і організації нейропсихологічного обстеження: гіпотези, діагностичні сесії, підготовка і оформлення висновку, дебрифінг і консультація пацієнта і його родичів, лікаря-замовника.
 6. Основи нейрореабілітації: загальні принципи абілітації і реабілітації, показання до реабілітації, реабілітаційний потенціал, завдання реабілітації, індивідуальний план реабілітації, спектр розладів, при яких часто потрібно нейрореабілітаційні заходи, мультидисциплінарний підхід і технології реабілітації. Участь пацієнта і його мікросоціального оточення (сім’я, школа, медичний персонал) в реабілітаційних заходах.
 7. Сучасні вимоги до нейропсихологічної діагностики, планування і здійснення корекції психічних функцій. Сучасні методи когнітивної корекції (ремідіаціі) і реабілітації хворих.

Вартість навчання одного учасника становить:
– оплата до 15 червня 2019 року (рання оплата) – 9 000 грн. (Дев’ять тисяч гривень);
– з 16 червня до 20 липня – 10 500 грн. (Десять тисяч п’ятсот гривень).

Дана сума включає в себе: навчання, проведення підсумкової атестації, оформлення і видачу посвідчення або сертифіката, оплату гонорару викладачів.

Після того, як Ви подасте заявку на підтвердження Вам будуть вислані реквізити для оплати + уточнена вартість.

Група слухачів – 20 – 40 чоловік.
Термін проведення з 4 по 8 серпня 2019 р.

Організаційний комітет:
099 510 65 38 – Гарюшкін Дмитро Сергійович
099 508 32 60 – Гарюшкіна Алла Анатоліївна
E-mail: neyro.lab@ukr.net

Для участі в навчальній програмі необхідно зареєструватися до 20 липня 2019 року.

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
навчальної програми підвищення кваліфікації
та професійного вдосконалення по темі
«НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ В НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ»

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _________________________
2. Назва організації, посада___________________________________
3. Науковий ступінь, звання__________________________________
4. Поштова адреса та e-mail для листування_______________________
5. Контактні телефони ______________________________________