День Незалежності України

Вітаємо з Днем Незалежності України! 🇺🇦🎉
 
Миру, наснаги, процвітання, добробуту та благополуччя.
Віримо, що зміни можливі завдяки кожному з нас.
 
З повагою,
Національна психологічна асоціація
 
Сила в єднанні!

Зустріч Ради та позачергові Загальні Збори НПА, 29 травня 2018

29 травня о 18.30 в актовій залі Інститут соціальної та політичної психології відбулась зустріч Ради та позачергові Загальні збори Національної психологічної асоціації.

Присутні: Бурлачук Леонід Фокович, Бурлачук Олег Леонідович, Палій Валерія Сергіївна, Травенко Ольга Сергіївна, Чорна Лідія Георгіївна, Вознесенська Олена Леонідівна, Єгонська Наталія Олександрівна, Плетка Ольга Тарасівна, Сурело Євген Анатолійович, Красін Сергій Анатолійович (скайп), Трухан Ганна Валеріївна (скайп), Горбунова Вікторія Валеріївна (скайп), Климчук Віталій Олександрович (скайп), Мордюшенко Сергій Миколайович (скайп), Бригадир Марія Богданівна (скайп), Максимчук Олександр Олександрович, Глушко Анна Сергіївна.

Рада НПА
Присутні 8 з 14 членів Ради, зібрання вважається правомочним.

1. Включення організацій-членів до складу НПА: Незалежна асоціація психологів, Центр практичної психології “For life”, Психологи без кордонів, Асоціація психологів України “Разом заради майбутнього”, Центр психології та психотерапії, Асоціація психологів освіти.
“За” – 8, рішення прийнято одноголосно.

2. Уповноваження осіб на підписання протоколу засідання Ради: голова – Бурлачук Л.Ф., секретар – Вознесенська О.Л.
“За” – 8, рішення прийнято одноголосно.

Позачергові Загальні збори
Присутні представники 9 з 12 організацій (Всеукраїнська псходіагностична асоціація, Всеукраїнська арт-терапевтична асоціація, Українська асоціація Транзактного аналізу, Інститут клієнт-центрованої та експірієтальної психотерапії, Асоціація дитячих та сімейних психологів України, Центр практичної психології “For life”, Психологи без кордонів, Асоціація психологів України “Разом заради майбутнього”, Асоціація психологів освіти), зібрання вважається правомочним.

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів:
голова – Вознесенська О.Л., секретар – Бурлачук Л.Ф.

2. Зміна місцезнаходження НПА (зміна поштового індексу)
“За” – 9, рішення прийнято одноголосно.

3. Затвердження нової редакції Статуту (з редагуванням пункту 4.4. та 4.12.)
“За” – 9, рішення прийнято одноголосно.

4. Припинення повноважень членів Ради, Президента, Віце-президента, Скарбника, Секретаря (згідно протоколу та наказів від 14 травня 2017 року правління обиралося терміном на 1 рік)

5. Обрання членів Ради:
– Всеукраїнська психодіагностична асоціація – Бурлачук Леонід Фокович, Бурлачук Олег Леонідович
– Всеукраїнська арт-терапевтична асоціація – Вознесенська Олена Леонідівна, Чорна Лідія Георгіївна
– Українська асоціація Транзактного аналізу – Плетка Ольга Тарасівна, Єгонська Наталія Олександрівна
– Інститут клієнт-центрованої та експірієтальної психотерапії – Кочарян Олександр Суренович, Палій Валерія Сергіївна
– Незалежна асоціація психологів – Бояршинова Катерина Іванівна, Виноградна Олена Володимирівна
– Асоціація дитячих та сімейних психологів України – Трухан Ганна Валеріївна, Красін Сергій Анатолійович
– Київська асоціація практичних психологів та психотерапевтів – Дружинін Андрій Михайлович, Живоглядов Юрій Олексійович
– Центр практичної психології “For Life” – Потрницька Наталія Федорівна, Климчук Віталій Олександрович
– Психологи без кордонів – Кізіма Віталіна Володимирівна, Травенко Ольга Сергіївна
– Асоціація психологів України “Разом заради майбутнього” – Лубківський Ігор Йосипович, Бригадир Марія Богданівна
– Центр психології та психотерапії – Лазаренко Ольга Володимирівна, Голоскокова Катерина Порфирівна
– Асоціація психологів освіти – Тоцька Жанна Іванівна, Сурело Євген Анатолійович
“За” – 9, рішення прийнято одноголосно.

6. Обрання Президента НПА. Заявлена кандидатура – Бурлачук Леонід Фокович.
“За” – 9, рішення прийнято одноголосно.

7. Обрання Секретаря НПА. Заявлена кандидатура – Бурлачук Олег Леонідович.
“За” – 9, рішення прийнято одноголосно.

8. Обрання Віце-президента НПА. Заявлені кандидатури – Климчук Віталій Олександрович, Чорна Лідія Георгіївна (знята за рішенням асоціації, що подавала). Голосування за кандидатуру Климчука Віталія Олександровича.
“За” – 9, рішення прийнято одноголосно.

9. Обрання Скарбника НПА. Заявлена кандидатура – Палій Валерія Сергіївна.
“За” – 9, рішення прийнято одноголосно.

Згідно актуальної редакції Статуту, правління обрано терміном на 2 роки (до травня 2020 року).

10. Визначення особи, яка має право представляти НПА для здійснення реєстраційних дій.
Заявлена кандидатура – Максимчук Олександр Олександрович.
“За” – 9, рішення прийнято одноголосно.

Вітаємо з приєднанням, обранням на посади та дякуємо представникам асоціацій за активну участь! 

VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Мелітопольський  державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», ВГО «Арт-терапевтична асоціація», ГО «Асоціація психологів освіти»

VIІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В СИТУАЦІЯХ СЬОГОДЕННЯ»

18-20 травня 2018 року, місто Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет (вул. Михайла Грушевського, 19)

 

Шановні колеги, науковці, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, представники громадських об’єднань, фахівці  соціальної сфери (соціологи, психологи, соціальні педагоги, соціальні працівники, реабілітологи),запрошуємо Вас!

Цікаві зустрічі з однодумцями, калейдоскоп практичних новинок та гарний відпочинок гарантує Вам оргкомітет конференції.

Тематичні напрями:

 1. Соціальна робота – теорія і практика:
 2. Соціальна психологія – сучасний вимір професіоналізму:
 3. Соціальна педагогіка – сьогодення та перспективи:
 4. Реабілітація (соціальна, психологічна і фізична) – потреби та можливості:

Режим роботи:

18 травня – заїзд, пленарне та секційні засідання, екскурсія на Кам’яну Могилу (геологічна пам’ятка) та майстер-класи на її території;

19 травня  – тренінг-марафон (представлені: психодрама, арт-терапія, гештальт-терапія та ін. від визнаних фахівців-практиків та науковців Києва, Вінниці, Дніпра, Мелітополя); закриття конференції;

20 травня – екскурсійний день (заповідні місця Запорізького краю) – сплачується окремо.

Початок роботи конференції 18 травня 2018 року о 10.00 год.

Реєстрація учасників – з 9 год.

Додаткова інформація: https://www.facebook.com/events/448083808944712/

 

Чекаємо на Вас!

З повагою, оргкомітет

 


Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Social and Political   psychology NAPN Ukraine, Melitopol State Pedagogical University of B. Khmelnitsky, Melitopol Institute of Ecology
and Social Technologies of the Open University of Human Development “Ukraine”, NGO “Associationof Art Therapy”, NGO “Association of Psychologists of Education”

VIІІ Ukrainian Scientific and Practical Conference with international participation

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF SOCIAL WORKERS TODAY

MAY 18-20, 2018, Melitopol, Melitopol State Pedagogical University (Mikhail Hrushevsky St., 19)

Dear colleagues, scientists, teachers and students of higher educational institutions, representatives of public associations, specialists in the social sphere (sociologists, psychologists, social educators, social workers, rehabilitologists), we invite you!

Interesting meetings, a kaleidoscope of practical innovations and a good rest is guaranteed by the organizing committee of the conference.

Directions:

 1. Social work: theory and practice
 2. Social psychology: a modern measurements of professionalism
 3. Social pedagogy:current situation and future prospects
 4. Rehabilitation (social, psychological and physical): demands and opportunities

Schedule:

May 18– Arrival, plenary and sectional meetings, excursion to the KamyanaMohyla (geological sightseen) and master classes there;
May 19– training marathon (directions: psychodrama, art therapy, gestalt therapy, etc. byfamous practitioners and scientists from Kyiv, Vinnitsa, Dnipro, Melitopol); end of the conference;
May 20–sightseeingon preserved areas of Zaporizhzhya region (for an additional charged).

The beginning of the conference on May 18, 2018 at 10:00.
Registration of participants –since 9:00.

Additional Information: https://www.facebook.com/events/448083808944712/

We’re looking forward to meet you!

Чергове засідання Ради правління 10 травня 2018 року

Присутні:

Вознесенська Олена Леонідівна, Бурлачук Леонід Фокович, Бурлачук Олег Леонідович, Палій Валерія Сергіївна, Луценко Олена Володимирівна, Дубовик Марія Олександрівна, Максимчук Олександр, Беспалов Володимир Олександрович, Плетка Ольга Тарасівна, Сурело Євген Анатолійович, Живоглядов Юрій Олексійович, Чорна Лідія Георгіївна, Горбунова Вікторія Валеріївна, Красін Сергій Анатолійович, Кізіма Віталіна Володимирівна, Власова Олена Іванівна, Глушко Анна Сергіївна

Розглянули:

 1. Результати голосування по питанням, сформованим на попередній зустрічі. Узгодили формат підрахунку та оголошення результатів.
 2. Питання делегації членів НПА до робочої групи з розробки законопроекту про надання психологічних послуг при МДО у ВР. Наразі дана робоча група працює окремо та не має відношення до НПА.
 3. Необхідність оновлення наказів щодо вибірних керівних посад Президента, Віце-президента, Секретаря та Скарбника з урахуванням завершення терміну правління згідно першої редакції Статуту.
 4. Узгодили порядок внесення даних про нових членів НПА до реєстру Міністерства юстиції.
 5. Звіт секретаря НПА Бурлачука О.Л. щодо зустрічі керівників європейських психологічних асоціацій в Лондоні. Визначилися з необхідністю розвивати співпрацю з Британською психологічною спільнотою.
 6. Формат підписання меморандумів з організаціями про співпрацю щодо організації Євросеместру в Україні.
 7. Підписання договорів про партнерство з організаціями, які готові надати знижки та преференції для дійсних членів НПА.

 

 

Чергове засідання Ради правління 12 квітня 2018 року

Розглянули:

 • звіт Скарбника Валерії Палій щодо витрат спонсорських коштів при організації НКС, фінансових зобов’язань, отримання гранту від АПА, сплати членських внесків за 2018 рік
 • фінансовий звіт Беспалова Володимира за проведення НКС
 • підведення підсумків НКС
 • можливості подальшого співробітництва з АПА
 • підписання меморандумів для проведення Євросеместру-2019 в Україні
 • створення реєстру психологів
 • звіт робочих груп

Європейський конгрес 2019

2-5 липня 2019 року у Москві (Росія) відбудеться XVI Європейський психологічний конгрес EFPA.

Офіційний сайт події: ecp2019.ru

Інформація на сайті EFPA: 16th-european-congress-of-psychology-in-moscow

Національна психологічна асоціація не відправляє офіційну делегацію. Індивідуальна участь є добровільною та залишається на власний розсуд учасника.

Національний Круглий стіл – офіційний захід EFPA

Національний Круглий стіл «Правове регулювання психологічної допомоги в Україні: стратегія європейської та загальносвітової інтеграції», організований спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та Міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної Ради України «Сприяння захисту прав та соціальній реабілітації учасників АТО», визнаний офіційним заходом, який підтримує Європейська Федерація психологічних асоціацій. Спеціальним запрошеним гостем та представником є президент EFPA – доктор Тельмо Мауриньо Баптіста.

Інформація про НКС на офіційному сайті EFPA.

Переведення ГО “Центр психології та психотерапії” в статус “Повного члена”

Шляхом відкритого голосування Рада правління ухвалила рішення про надання ГО “Центр психології та психотерапії” статусу “Повного члена” НПА. ГО “ЦПП” зобов’язалися виконати перереєстрацію свого статуту згідно вимог НПА та ЄФПА.

Вітаємо ГО “ЦПП” з новим статусом!

Чергове засідання Ради правління 1 березня 2018 року

Розглянули:
• перебіг підготовки Національного круглого столу
• методологічні та правові проблеми спеціальності “медична психологія”
• регламент діяльності Робочих груп
• набуття статусу неприбутковості
• податкову звітність
• формування реєстру психологів
• інші організаційні питання

Михайло Дяденко привітав присутніх від імені партнерів НПА по організації НКС – Комітета Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та Міжфракційного депутатського об’єднання Верховної Ради України «Сприяння захисту прав та соціальній реабілітації учасників АТО».

Михайло Дяденко розповів членам Ради та представникам Робочих груп про технологію створення законопроектів і прийняття законів, відповів на питання щодо організації НКС.

Фото Національна Психологічна Асоціація.Фото Національна Психологічна Асоціація.Фото Національна Психологічна Асоціація.Фото Національна Психологічна Асоціація.

5 відмінностей Національної психологічної асоціації