Положення про членство та членські внески

Розробник Палій Валерія

Статус прийнято Радою правління

Голосування від 12.12.2019

Положення про членство та членські внески

Загальні положення

  1. Членський рік в Національній психологічній асоціації (далі НПА) розпочинається з 1 березня та триває до 30 лютого наступного року. 1 вересня вважається половиною членського року в НПА. Термін членства в НПА завершується кожен рік 29 лютого та може поновлюватися за бажанням члена.
  2. Обов’язковими умовами членства в НПА є наявність психологічної освіти (повної чи в процесі здобуття для студентів), наявність наукового ступеня з психології, сплата членського внеску та подача необхідних даних до реєстру НПА.
  3. Підтвердженням членства в НПА на поточний рік є дані, внесені у реєстр психологів НПА, який розміщений у публічному доступі на офіційному сайті та електронне посвідчення, яке член НПА отримує на пошту.
  4. Сума членського внеску розглядається радою правління НПА кожен рік та затверджується до 31 грудня поточного року на рік наступний.

Розрахунок сум внесків

      5. Сума членського внеску до НПА повинна враховувати частку, яка передається до Європейської федерації психологічної асоціацій та частку, яка йде на розвиток НПА.

     6. Внески до національної психологічної асоціації можуть вносити групові члени-асоціації (повне та асоційоване членство) та індивідуальні члени через дивізіони.

     7. Сума внеску для студента- здобувача вищої освіти у сфері психології становить 50% від суми річного індивідуального внеску. 

    8. Якщо індивідуальний член або асоціація приєдналися з середини членського року, то сума внеску сплачується ними у розмірі 50% від річної.

   9. Сума членства для асоціацій дійсних членів становить

внесок=частка фіксованого внеску +(сума, визначена НПА для одного члена дійсної організації*кількість осіб)

де, 

частка фіксованого внеску – частина обов’язкового внеску від організації, поділена у рівних частинах між дійсними членами;

сума, визначена НПА для одного члена дійсної організації – сума, визначена радою правління НПА (пункт 4), частина з якої йде у Європейську федерацію психологічних асоціацій, а частина йде на розвиток Асоціації.

   10. Сума членства для асоціацій з асоційованим членством становить:

внесок=сума, визначена НПА для одного члена для асоційованої організації*кількість осіб),

 де 

сума, визначена НПА для одного члена для асоційованої організації – сума, визначена радою правління НПА (пункт 4), яка повністю йде на розвиток НПА.

  11. Сума індивідуального членства розраховується за формулою:

внесок=

(фіксований внесок  / кількість асоціацій  дійсних членів НПА) * 0,25 + сума, визначена НПА для одного члена дійсної організації

де

фіксований внесок – це обов’язковий внесок від організації до Європейської асоціації психологічних асоціацій. 

  11. Сума індивідуального  внеску завжди буде вищою у порівнянні з внеском однієї особи від асоціації. Це зумовлено підтримкою асоціацій та створенням умов для їх поповнення новими членами.

Підстави для не включення та виключення асоціацій 

  12. Підставою для включення асоціації до лав НПА є відповідність  статуту основним положенням статуту НПА та її цінностям; рекомендація та підтримка членами ради правління НПА за результатами голосування; підготовка та передача даних для реєстру психологів у повному обсязі; сплата членського внеску  у повному обсязі. Лише після виконання усіх цих умов асоціація офіційно включається до складу НПА.

  13. У разі, якщо асоціація, яка вже є членом НПА не сплачує членський внесок протягом 3 місяців, її керівник зобов’язаний подати пояснювальну записку до ради правління. Після цього рада приймає рішення щодо мір відносно цієї асоціації. У разі, якщо асоціація ігнорує вимоги та не надає пояснювальних документів, дія її членства призупиняється автоматично по завершенню 3 місяців боргу та асоціація виключається зі складу НПА.

Інше

  14. Дане положення вступає в силу з моменту його голосування на членами ради правління.