COVID19. Мережа психологічної допомоги

Положення про Національний комітет EuroPsy

Затверджено на засіданні Ради правління НПА

 від 24.09.2020

Розробники: Сергій Красін (базова версія) та

Вікторія Горбунова (узгодження з вимогами

Європейського комітету EuroPsy).

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний комітет EuroPsy

 

 1. Національний комітет EuroPsy (далі Національний комітет) складається з голови (1 особа) та членів (від 4-х до 8-ми осіб).
 1. Члени Національного комітету представляють основні професійні галузі діяльності психологів в Україні. Також комітет збалансовано за критерієм практикуючих фахівців та представників академічної спільноти.
 1. Основними завданнями Національного комітету є такі (за Статтею 17 Положення про EuroPsy «EuroPsy. European Certificate in Psychology: EFPA Regulations on EuroPsy and Appendices, EFPA, July 2019»): 
 • подавати на затвердження Європейського комітету EuroPsy усі офіційні положення та процедури, якими керується Національний комітет;
 • встановлювати порядок підтвердження професійних компетентностей аплікантами на сертифікацію EuroPsy;
 • готувати та публікувати перелік актуальних академічних навчальних програм зі спеціальності «Психологія», що відповідають критеріям сертифікації EuroPsy;
 • консультувати заклади вищої освіти щодо відповідності навчальних програм критеріям сертифікації EuroPsy;
 • видавати керівництва для супервізорів щодо оцінки професійних компетентностей аплікантів на сертифікацію EuroPsy;
 • розробити бланк «Дотримання норм професійної етики», що підписується аплікантами;
 • визначати платню за адміністрування процесів сертифікації, що вноситься аплікантами;
 • призначити контактну особу, яка матиме доступ до Реєстру сертифікованих психологів EuroPsy;
 • приймати рішення щодо кожної окремої аплікації на отримання сертифікатів EuroPsy, а також повідомляти про причини, через які заявку було відхилено;
 • видавати сертифікати EuroPsy;
 • вести облік психологів, які отримали сертифікати EuroPsy;
 • зберігати архів усіх аплікаційних форм впродовж 15 років;
 • готувати щорічний звіт діяльності Національного комітету для Європейського комітету EuroPsy;
 • надавати відповідну інформацію та брати участь у щорічних зборах голів Національних комітетів EuroPsy;
 • консультувати представників міністерств та відомств з питань професійної кваліфікація психолога в Україні.
 1. Члени комітету обираються Радою правління НПА на термін у чотири роки з одноразовим правом продовження членства на другий чотирирічний термін. Ротація окремих членів Національного комітету має відбуватися щорічно (ця вимога не поширюється на перший склад Національного комітету).
 2. Членом Національного комітету може бути будь-який дійсний член НПА.
 3. Склад Національного комітету затверджується Радою правління НПА та схвалюється Європейським комітетом EuroPsy.
 4. Голова комітету обирається членами комітету не більш ніж на чотири роки з одноразовим правом продовження членства на другий чотирирічний термін.
 5. Необхідною умовою головування є вільне володіння англійською мовою як мовою спілкування Європейського комітету EuroPsy.
 6. Обрання членів Національного комітету здійснюється за оголошенням та у терміни встановлені Радою правління НПА. Для обрання членом Національного комітету кандидати мають подати такі документи та відомості:
 • заявка (прізвище, ім’я, по-батькові кандидата; дата набуття дійсного членства НПА; короткі відомості про формальну та неформальну освіту в психології, в тому числі про науковий ступінь (якщо є); перелік членства в фахових психологічних асоціаціях; опис сфер фахової діяльності; опис внеску в розбудову процесів EuroPsy в Україні (якщо є);
 • мотиваційний лист (мотивація членства у Національному комітеті з детальним описом можливих активностей та часового залучення);
 • CV.
 1. Відкликання членів та голови Національного комітету здійснюється Радою правління НПА у випадку подання заяви на відкликання від самої особи або подання звернення щодо відкликання, підписаного трьома членами Національного комітету. Заява та звернення мають містити обґрунтування відкликання з детальною інформацією щодо причин. Основні причини для відкликання членів / голови Національного комітету – неможливість активної участі в роботі комітету, неналежне виконання / невиконання обов’язків, перевищення повноважень, спричинення репутаційної шкоди.