Приєднатися

Формат приєднання психологічних асоціацій до НПА передбачає:

  • дійсне членство лише для громадських організацій (ГО), ВСІ ДІЙСНІ члени яких мають вищу психологічну освіту магістерського рівня;
  • для комерційних організацій або ГО, які мають дійсних членів без вищої психологічної освіти чи студентів психологічних факультетів, можливе асоційоване членство або співпраця на умовах партнерства з підписанням відповідного договору з Радою правління. Обмеження асоційованого членства передбачають виключення для асоційованого члена можливості співпраці з міжнародними партнерами (в т.ч. ЄФПА і АПА), обмеження бонусів від асоціацій-партнерів.

За рішенням Ради НПА, яке пов’язане з виконанням вимог ЄФПА, дійсними членами НПА можуть бути виключно некомерційні (неприбуткові) психологічні організації, дійсними членами яких є виключно дипломовані психологи з вищою освітою магістерського рівня. Ця умова повинна бути обов’язково внесена до Статуту організації-заявника. В іншому випадку можливий розгляд заявки на асоційоване членство в НПА.

Всі дійсні члени організації-заявника в разі прийому організації в НПА автоматично стають індивідуальними членами НПА та ЄФПА, і дані про них вносяться до Національного реєстру психологів України. Організація-заявник має отримати згоду на це у кожного зі своїх дійсних членів до подачі заяви на прийом в НПА.

Також в разі прийому організації-заявника в НПА, вона зобов’язується впродовж одного місяця сплатити затверджений Радою НПА вступний внесок ( (1) щорічний членський внесок згідно статуту організації в НПА + (2) оплата за внесення інформації про організацію, що приєднується, в реєстр у розмірі 5 адміністративних зборів) та, за бажанням, необов’язковий благодійний внесок у будь-якому розмірі.

Принципи членства та взаємодії між асоціаціями-партнерами:

  • повну незалежність асоціації, що входить до спілки;
  • добровільний вступ та вихід зі спілки;
  • дотримання демократичних принципів рівноправ’я та партнерства усіх організацій, що входитимуть до складу спілки, представництво асоціації-члена у Раді правління (по 2 представники від кожної асоціації);
  • виборність та регулярну зміну вищих представників правління: Президента, Віце-президента, Секретаря, Скарбника, включаючи Попереднього президента.