COVID19. Мережа психологічної допомоги

Формат приєднання та принципи членства

Формат приєднання психологічних асоціацій до НПА передбачає:

 • дійсне членство лише для громадських організацій (ГО), ВСІ ДІЙСНІ члени яких мають вищу психологічну освіту магістерського рівня;
 • для комерційних організацій або ГО, які мають дійсних членів без вищої психологічної освіти чи студентів психологічних факультетів, можливе асоційоване членство або співпраця на умовах партнерства з підписанням відповідного договору з Радою правління. Обмеження асоційованого членства передбачають виключення для асоційованого члена можливості співпраці з міжнародними партнерами (в т.ч. ЄФПА і АПА), позбавлення права голосу під час голосування Ради правління, обмеження бонусів від асоціацій-партнерів.

За рішенням Ради НПА, яке пов’язане з виконанням вимог ЄФПА, дійсними членами НПА можуть бути виключно некомерційні (неприбуткові) психологічні організації, дійсними членами яких є виключно дипломовані психологи з вищою освітою магістерського рівня. Ця умова повинна бути обов’язково внесена до Статуту організації-заявника. В іншому випадку можливий розгляд заявки на асоційоване членство в НПА.

Всі дійсні члени організації-заявника в разі прийому організації в НПА автоматично стають індивідуальними членами НПА та ЄФПА, і дані про них вносяться до Національного реєстру психологів України. Організація-заявник має отримати згоду на це у кожного зі своїх дійсних членів до подачі заяви на прийом в НПА.

Також в разі прийому організації-заявника в НПА, вона зобов’язується впродовж одного місяця сплатити затверджений Радою НПА вступний внесок ( (1) щорічний членський внесок згідно статуту організації в НПА + (2) оплата за внесення інформації про організацію, що приєднується, в реєстр у розмірі 5 адміністративних зборів) та, за бажанням, необов’язковий благодійний внесок у будь-якому розмірі.

Принципи членства та взаємодії між асоціаціями-партнерами:

 • повну незалежність асоціації, що входить до спілки;
 • добровільний вступ та вихід зі спілки;
 • дотримання демократичних принципів рівноправ’я та партнерства усіх організацій, що входитимуть до складу спілки, представництво асоціації-члена у Раді правління (по 2 представники від кожної асоціації);
 • виборність та регулярну зміну вищих представників правління: Президента, Віце-президента, Секретаря, Скарбника, включаючи Попереднього президента.

Формат приєднання індивідуальних членів до НПА передбачає:

Індивідуальні члени асоціації – фізичні особи, які мають фахову психологічну освіту, прийом яких до складу членів Асоціації здійснюється Радою Асоціації на підставі особистої письмової заяви вступника, при наявності рекомендації одного члена Асоціації.

Кожен індивідуальний член Асоціації обов’язково є членом як мінімум 1 (одного) дивізіону НПА. 

Наразі відкрита можливість приєднатися до одного з 10-ти дивізіонів:

 • аддиктологія
 • психічне здоров’я
 • сімейна психологія
 • стресу та психологічної травми
 • кіберпсихологія та психологічна практика в цифровому середовищі
 • дитяча та підліткова психологія
 • психологія освіти
 • психоаналітична психологія та психотерапія
 • психологія харчової поведінки
 • студентський дивізіон.

Щоб приєднатись до обраного дивізіону, заповніть ЗАЯВУ НА ВСТУП за посиланням:
https://forms.gle/1Q2wv56u6SNogD3u5

Ми перевіримо дані та якнайшвидше з вами зв’яжемось, тож чекайте листа на електронну пошту.

Представництво інтересів індивідуальних членів Асоціації в Раді Асоціації здійснюється через модераторів відповідних дивізіонів, які входять до складу Ради Асоціації.

Перелік індивідуальних членів, рекомендованих до вступу в НПА, подає на затвердження на Раду Асоціації представник дивізіону, разом із заявами вступників та рекомендаціями від членів НПА. 

Членський внесок для індивідуальних членів Асоціації розраховується щорічно. 

При вступі в Асоціацію у період з 1 березня по 29 лютого внесок оплачується повністю, при вступі з 1 вересня по 1 березня наступного року – оплачується 50% від розрахованого річного внеску. У 2020 році повна сума внеску становить 440 гривень, а  50% внеску становить 220 гривень.

Розмір внеску не залежить від кількості дивізіонів, у роботі яких бере участь особа.

Облік індивідуальних членів Асоціації ведеться Радою Асоціації, а їх перелік відображається на сайті НПА із зазначенням дивізіонів, до яких входить особа, а також у розділі сайту відповідних дивізіонів.