COVID19. Мережа психологічної допомоги

Порядок виключення організацій з членів НПА

Затверджено Радою ГС “Національна психологічна асоціація”

згідно Протоколу №16 відкритого онлайн-голосування Ради ГС “Національна психологічна асоціація”

від “6” березня 2019 року 

 

ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ ЧЛЕНІВ ГС «НАЦІОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ»

Цей Порядок розроблено на виконання п. 4.12 чинного Статуту ГС «Національна психологічна асоціація», з метою уможливити демократичне та обґрунтоване виключення організацій із членів ГС «Національна психологічна асоціація» (далі – НПА).

Порядок може бути переглянутий з метою удосконалення чи змін. Порядок підлягає повторному розгляду після затвердження Етичного кодексу НПА.

 1. Цей Порядок стосується усіх організацій, які є членами НПА, незалежно від того, чи вони є дійсними, чи асоційованими членами.
 2. Виключення організації здійснюється на черговій чи позачерговій зустрічі Ради НПА відкритим голосуванням (у т.ч. засобами дистанційного зв’язку).
 3. Питання про виключення організації вноситься в порядок денний Ради за поданням мінімум 3-х осіб, які мають право діяти від імені НПА (Президент, Віце-президент, Скарбник, Секретар) чи від імені представників не менш, ніж 3-х організацій – дійсних членів НПА. Подання повинно супроводжуватися обґрунтуванням необхідності виключення організації, з наведенням фактів, поведінки, дій представників цієї організації, які несуть шкоду НПА або ЄФПА, цілісності, ефективності роботи НПА або ЄФПА, негативно впливають на сприйняття НПА або ЄФПА в суспільстві, або несумісні з цілями й Статутом НПА або ЄФПА, порушують етичні норми ЄФПА (Мета-кодекс етики ЄФПА).
 4. Рішення про виключення організації із членів НПА вважається прийнятим, якщо “ЗА” нього проголосувало більше 50% учасників голосування.
 5. Рішення про виключення організації із членів НПА фіксується окремим Витягом із протоколу Засідання Ради, та впродовж 5 робочих днів надсилається керівництву організації, яку було виключено (копія електронною поштою та оригінал на офіційну адресу організації).
 6. Датою виключення організації вважається дата прийняття рішення.
 7. Впродовж 5 робочих днів від дати прийняття рішення  інформація про виключену організацію та її членів вилучається із Реєстру організацій-членів НПА та реєстру психологів НПА. Також члени організації, яка була виключена, вилучаються із робочих груп, комітетів НПА та коворкінгових електронних платформ.
 8. Членські внески, сплачені організацією, яка була виключена, повертаються їй на офіційний рахунок, у розмірі, зменшеному на кількість місяців, протягом яких організація була членом НПА.
 9. Члени організації, яку було виключено із НПА, припиняють свою участь у роботі комітетів та робочих груп Європейської Федерації психологічних асоціації, про що відповідних голів комітетів та груп ЄФПА інформують офіційним листом за підписом президента/віце-президента/секретаря НПА. На звільнене місце обирається представник організації – дійсного члена НПА в установленому порядку.
 10. Організація, яка була виключена зі складу НПА, може подати повторно заяву на членство в НПА в загальному порядку не раніше, ніж через 1 рік після виключення.
 11. Оскарження рішення про виключення здійснюється відповідно до чинного Статуту НПА.

 

Президент НПА                                                                                             проф. Бурлачук Л.Ф.

Віце-президент НПА                                                                                               Климчук В.О.

Секретар НПА                                                                                                          Бурлачук О.Л.