COVID19. Мережа психологічної допомоги

Сертифікат EuroPsy

EuroPsy – це європейська система сертифікації спеціалістів-психологів.

Стандарт EuroPsy розроблено робочою групою в ЄФПА. Будь-який психолог, який відповідає вимогам стандарту, може одержати сертифікат та бути внесеним у Реєстр європейських психологів (Registered European psychologist), який зберігається в Брюсселі, Бельгія. Важливо, що EuroPsy НЕ є ліцензією на практику. Відповідний дозвіл на психологічну діяльність повинен видаватися на державному рівні. На сьогодні розроблені сертифікати EuroPsy в галузі (1) психотерапії та (2) організаційної психології та психології праці. Термін дії сертифікату – 7 років, потім потребується повторне підтвердження.

Основні цілі EuroPsy

  • Забезпечення мобільності психологів і доступу клієнтів до висококваліфікованих психологічних послуг по всій Європі.
  • Захист споживачів психологічних послуг від некваліфікованих постачальників психологічних послуг.
  • Створення можливості для фахівців-психологів (за умови належної кваліфікації!) вести практику у БУДЬ-ЯКІЙ країні Європи.
  • Дотримання принципу чесності у присвоєні сертифікату та захист від недобросовісної конкуренції.
  • Підтримка орієнтації на постійне підвищення професійної компетентності та кваліфікації психологів.

Вимоги для кандидата 

Мінімальні вимоги:

  1. Проходження трьох рівнів професійної підготовки.
  2. Підписання згоди про дотримання етичних правил професії психолога.

Додаткові вимоги:

  1. Для сертифікату з психотерапії: оволодіння певним психотерапевтичним напрямком, мінімум 100 годин особистої терапії.
  2. Для сертифікату з організаційної та психології праці: практика під супервізією в руслі коучингу.