COVID19. Мережа психологічної допомоги

НПАНаціональна психологічна асоціація була створена у червні 2017 році.

Актуальність створення НПА була зумовлена:

  • відсутністю в Україні єдиного органу: психологічної асоціації, організації або спілки, – який би відповідав демократичним принципам та забезпечував якісне рівноправне партнерство та взаємодію між існуючими психологічними організаціями;
  • відсутністю представництва професійної психологічної спільноти України в Європі та закордоном загалом;
  • відсутністю представництва психологічних організацій перед громадскістю та органами влади;
  • необхідністю підвищити рівень та регулювати надання професійних послуг у сфері психології;
  • необхідністю переглянути та оновити існуючі програми підготовки фахівців-психологів.

Національний представник України в ЄФПА

Згідно рішення прийнятого на Генеральній Асамблеї в Амстердамі 16 липня 2017 року, Національна психологічна асоціація стала дійсним членом Європейської федерації психологічних асоціацій і, таким чином, Національним представником – єдиною психологічною організацією, яка має повноваження представляти інтереси професійної психологічної спільноти України в ЄФПА.

Структура НПА

I рівень Виконавча Рада

Президент, Віце-президент або Попередній президент, Секретар, Скарбник обираються шляхом відкритого голосування терміном на 2 роки з делегатів асоціацій-членів до Ради правління.

Посади Віце-президента та Попереднього президента замінюють одна одну. Віце-президент обирається на перший термін правління після створення НПА до переобрання Президента і появи Попереднього президента. У разі, якщо з певних причин Попередній президент відмовляється приймати на себе відповідні повноваження, обирається Віце-президент за встановленим порядком. Попереднім президентом автоматично стає дійсний Президент після завершення основного терміну та обрання нового Президента.

Основні функції: реалізація плану Ради, представництво перед громадськістю, різноманітними установами, організаціями (в т.ч. міжнародними) та органами влади.


II рівень Рада

Рада правління є постійною структурою та складається з добровільних делегатів асоціацій-членів (по 2 представники від кожної асоціації, право вибору кандидатур залишається за асоціаціями). Делегати від асоціацій-дійсних членів НПА мають право голосу, делегати від асоціацій-асоційованих членів НПА приймають участь в обговоренні та можуть виносити питання на голосування, однак не мають права голосу.

Основні функції: постановка завдань для Президента, Віце-президента/Попереднього президента та Секретаря, затвердження основних питань (шляхом відкритого голосування) по діяльності асоціації, розподіл та управління ресурсами, проведення громадської роботи, розгляд пропозицій від дивізій та розподіл їх за пріоритетом тощо.


III рівень Дивізії

Дивізії представлені окремими асоціації, які є незалежними між собою підрозділами НПА. Дивізія може бути як окремою асоціацією, так і об’єднанням кількох асоціацій подібного напряму діяльності (наприклад, різні напрями психотерапії: аналітичні підходи, гештальт, КПТ, тілесно-орієнтовані підходи, арт-терапія тощо; різні сфери застосування психології: психодіагностика, організаційні консультанти, шкільні психологи, військові психологи тощо).

Основні функції: формування запитів по діяльності до Ради згідно цінностей і завдань НПА, участь в робочих групах тощо.