Асоціації-члени

Асоціація дитячих та сімейних психологів України

Повне членство у НПА

Місія асоціації полягає у допомозі фахівцям в наданні підтримки дорослим, які знаходяться в довгострокових стосунках з дитиною та займаються її вихованням і навчаннямМіжнародна програма розвитку дитини має багаторічний досвід надання допомоги батькам і вихователям у побудові гармонійних стосунків в парі «дорослийдитина».


Всеукраїнська Арт-терапевтична асоціація

Повне членство у НПА

Асоціація була заснована в 2003 році і є професіональним об’єднанням арт-терапевтів України. Сьогодні наша організація має 19 філій і налічує понад 200 членів у всіх регіонах України, має відділення танцювально-рухової терапії, казкотерапії та Плейбек-театру. Основна мета організації – науково-просвітницька діяльність, сприяння розвитку і поширенню арт-терапевтичних методів в Україні.


Всеукраїнська психодіагностична асоціація

Повне членство у НПА

Асоціація була створена у 2013 році з ініціативи професійних психологів, які займаються розробкою та адаптацією психологічних тестів. До складу нашої асоціації також входять викладачі, аспіранти, студенти психологічних факультетів з усієї України, професійні психологи з вищою психологічною освітою, які мають консультативну та психотерапевтичну практику. Всіх нас об’єднує спільна мета — розвиток української психодіагностики як одного з важливих напрямків практичної психології в Україні. Сьогодні ВПА, окрім Києва, представлена та має регіональні відділення в 16 областях (Вінницька, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Львівська, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська, Автономна республіка Крим).


Інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії

Повне членство у НПА

ВГО «Інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії» була створена у 2012 році на базі «Майстер-школи клієнт-центрованої психотерапії», створеною доктором психологічних наук, професором Кочаряном О.С.  Місією Інституту є підвищення професійного рівня спеціалістів в галузі психологічного консультування та психотерапії, популяризація психологічних знань, надання психологічної допомоги населенню. Інститут має навчальні філіали у Харкові, Києві, Луцьку, Хмельницькому.


Київська асоціація практикуючих психологів та психотерапевтів

Асоційоване членство у НПА

КАППП – громадська організація, яка об’єднує спеціалістів в сфері практичної психології та психотерапії. Заснована у 1996 році. Основна діяльність КАППП спрямована на формування та розвиток професійного співтовариства, яке спеціалізується в галузі практичної психологічної допомоги населенню та організаціям України.


Незалежна асоціація психологів

Повне членство у НПА

Метою діяльності НАП є об’єднання психологів, вчених, студентів, небайдужих громадян для захисту  їх законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів; об’єднання та координація зусиль з метою зміцнення соціального престижу професії психолога та психотерапевта; участь у формуванні молодого покоління спеціалістів в галузі психології та психотерапії; сприяння розвитку психології; сприяння формуванню системного механізму співпраці психологів та їх об’єднань з профільними міністерствами, відомчими установами, управліннями, державними комітетами, науково-дослідними установами, органами місцевого самоврядування.


Українська асоціація Транзактного аналізу

Повне членство у НПА

УАТА була створена в 1997 році, як організація, яка об’єднує професіоналів в наступних напрямках: психотерапевтів, практикуючих психологів України, які працюють в галузях медицини, освіти, соціальної та інших сферах; організаційних консультантів, бізнес – тренерів, які працюють в областях бізнес консультування, організаціях, соціальній та інших сферах. Українська асоціація транзактного аналізу є колективним членом Європейської асоціації транзактного аналізу (ЄАТА) і однією з 37 рівноправних асоціацій з 27 країн Європи. Головною метою асоціації є сприяння розширенню знань про транзактний аналіз, розвиток його теорії і підтримка високих єдиних міжнародних стандартів професійної практики.


Центр практичної психології “For life”

Повне членство у НПА

ГО «Центр практичної психології «ФО ЛАЙФ» заснована у травні 2017 року. ЇЇ діяльність спрямована об’єднання зусиль для підвищення якості життя особистості і суспільства, зокрема збереження психічного здоров’я. Пріоритетними завданнями ГО є поширення психологічних знань серед населення, провадження наукової діяльності шляхом здійснення наукових досліджень; сприяння підвищенню рівня психологічної безпеки психологічно та соціально вразливих груп населення; співпраця із різноманітними суспільними інститутами України та інших країн, участь у міжнародних програмах.


ГО “Психологи без кордонів”

Повне членство у НПА

Головна мета організації – задоволення суспільних інтересів у поширенні психологічної культури, популяризація науки серед населення, сприяння розвитку теорії і практики в сфері психології. Основні напрямки діяльності: надання професійної психологічної допомоги населенню; освітня діяльність (проведення майстер-класів, тренінгів, семінарів, терапевтичних груп для фахівців в психології та суміжних дисциплінах, а також для осіб, що не є спеціалістами в сфері психології); просвітницька діяльність спрямована на підвищення психологічної компетентності населення; наукова діяльність, пошук та підтримка молодих науковців в психодіагностичному напрямку; розробка наукових програм, проектів. Міжнародна діяльність полягає в інтеграції об’єднань психологів України в світову систему науковців, пошук нових контактів. Розвиток міжнародної співпраці України. Благодійна діяльність спрямована на допомогу незахищеним верствам населення.


Асоціація психологів України “Разом заради майбутнього” 

Асоційоване членство у НПА

До складу Асоціації увійшли психологи, психотерапевти та коучі, що познайомилися між собою за рахунок участі у різних волонтерських проектах. Дана громадська організація створена як для того, щоб зробити  волонтерський досвід більш успішним, так і для просування спільних комерційних проектів.


ГО “Центр психології та психотерапії”

Повне членство у НПА

Центр створено 11 серпня 2014 року. Організація займається наданням психологічних консультацій, групової та індивідуальної психотерапії, психодіагностики, сімейного консультування, проведенням тренінгів, занять із розвитку дітей.

 


ГО “Асоціація психологів освіти”

Повне членство у НПА

АПО зареєстрована 14 грудня 2017 року і є добровільним об’єднанням фахівців на основі спільності інтересів для здійснення та захисту прав і свобод людини,  громадянина, задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних, інших інтересів та потреб у сфері неформальної освіти, культурної, виховної, просвітницької, науково-методичної, тренерської, консультативної, корекційно-розвивальної діяльності.


ГО “Український інститут практичної адиктології”

Повне членство у НПА

УІПА зареєстрований 23 липня 2018 року. Діяльність Інституту спрямована на розвиток прогресивних ідей, розробок, науково-теоретичних та науково-практичних підходів, наукових досліджень, стандартів, терапевтичних та реабілітаційних програм, навчальних програм підготовки спеціалістів в області терапії, психотерапії, реабілітації, профілактики та інших видів допомоги залежним людям. УІПА має на меті сприяння становленню і розвитку спільноти українських психологів-адиктологів.