COVID19. Мережа психологічної допомоги

Порядок здійснення експертизи освітніх та просвітницьких програм та іншої психологічно-орієнтованої продукції

“ЗАТВЕРДЖЕНО” Радою ГС “Національна психологічна асоціація”

Протокол №17 онлайн-голосування  від “08” травня 2019 року

1.В межах Статутної діяльності ГС “Національна психологічна асоціація” (далі – НПА) проводить експертизу освітніх та просвітницьких програм, та іншої психологічно-орієнтованої продукції.

2. Експертиза є добровільною з боку Замовника.

3. Заявка на експертизу подається на офіційну електронну адресу НПА листом за підписом керівника організації, яка є розробником/власником продукту, або авторів/розробників.

4. Експертиза здійснюється у термін від 1 до 3 місяців від моменту отримання заявки, за наявності у НПА не менше 3-х експертів із відповідного напрямку/сфери діяльності.

5. Склад експертної групи формується Радою НПА та є конфіденційної інформацію для Замовника на експертизу. Доступною є лише текст експертизи та результати голосування Ради НПА.

6. Експерти здійснюють свою діяльність спільно, формуючи один документ “Експертний висновок”, який і подається на Раду НПА для голосування.

7. Базові критерії, за якими експерти оцінюють будь-який поданий на експертизу продукт:

  • Для психологічних інтервенцій: продукт має наукові докази своєї ефективності не нижче рівня C відповідно до Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)*.
  • Для освітніх та просвітницьких програм: продукт містить посилання лише на інформацію, яка ґрунтується на результатах наукових досліджень, кращих визнаних світовою фаховою спільнотою практиках.
  • Продукт покращує психологічний добробут особи чи групи осіб, їх психічне здоров’я, або зменшує симптоми психічних розладів та страждання;
  • Продукт робить внесок у профілактику психічних розладів та їх ускладнень, сприяє інтеграції людей у спільноту.
  • Продукт є безпечним для особи та її оточення, не порушує права людини, не принижує гідність та є відповідним етичним нормам та принципам.

8. Якщо базові критерії (усі або кілька) виявляються нерелевантними продукту, експертна група формує не менше 3-х релевантних критеріїв, озвучує їх Замовнику. У такому випадку критерії також підлягають затвердженню Радою НПА перед тим, як бути донесеними до Замовника.

9. При подання заявки на експертизу Замовник:

  • Просить провести експертизу;
  • Надає згоду на оприлюднення інформації про продукцію, її авторів та власників на сайті НПА;
  • Надає повний опис продукту та усі супутні матеріали, необхідні, щоб у експертів сформувалося повне уявлення про продукт та його характеристики. За запитом НПА – надає додаткові матеріали, перелік яких формується експертною групою;
  • Наводить аргументи на користь Базових Критеріїв (п. 7-8) у розгорнутому вигляді.

10. Після подання заявки та формування групи експертів відбувається укладання і підписання Угоди про проведення експертизи.

11. Експертний висновок групи експертів (не менше 3-х) затверджується Радою НПА. Якщо замовник експертизи є членом НПА, то представники його організації не беруть участь у голосуванні.

12. За результатами затвердження продукту видається гриф “Схвалено Національною психологічною асоціацією”, який Замовник може розміщувати на своєму продукті разом із логотипом НПА.

13. Вартість експертизи визначається Радою НПА, із врахуванням обсягів роботи з опрацювання матеріалів, наданих Замовником. При цьому, з цієї суми 70% виділяються на оплату праці експертів, 30% – на забезпечення діяльності НПА. Вартість повторної експертизи, у випадку відсутності змін у програмі/продукті складає 50% від повної вартості експертизи, чинної на момент її проведення.

14. Термін дії експертизи – 3 роки від моменту надання статусу “Схвалено”. Через 3 роки, за бажанням замовника, експертиза  проводиться повторно, відповідно до чинного на момент подання заявки Порядку про експертизу.

15. Після отримання продуктом грифу “Схвалено”, його назва та посилання на нього розміщується на веб-сторінці НПА, із зазначенням дати видачі статусу та терміну дії експертизи.

* Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)