Правління

Виконавча Рада

Президент НПА

Бурлачук Леонід Фокович

психолог, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України. Закінчив філософський факультет Київського університету (1970). Кандидатська дисертація (1976), докторська дисертація (1990). У Київському університеті: асистент, доцент (1970–1990), професор (з 1991 року), завідувач кафедри соціальної та педагогічної психології (1990–1992), завідувач кафедри психодіагностики та клінічної психології факультету психології (з 1992), декан факультету психології (2010–2012). Сфера наукових інтересів: психологія особистості, клінічна психологія, психодіагностика.


Віце-президент НПА

Климчук Віталій Олександрович

доктор психологічних наук, директор “Mental health. Solutions”, провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член групи експертів МОЗ України “Психічне здоров’я”, член Науково-методичної ради МОН України.


Секретар НПА

Бурлачук Олег Леонідович

виконавчий секретар ГО “ВПА”. Психолог. Директор Першого Українського видавництва психологічних тестів “ОС Україна”. Партнер Київського психологічного центру ALTERA.

 


Скарбник НПА

Палій Валерія Сергіївна

кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології і педагогіки Київського національного лінгвістичного університету, сертифікований викладач Інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії, практикуючий психолог, психодіагност.

 

 

Рада

Бригадир Марія Богданівна

член Ради НПА, психолог, кандидат психологічних наук. Закінчила Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти за спеціальністю – «Психологія» у 1997 році. У 2003 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. З 2008 року доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. Член ГО “Асоціація психологів України “Разом заради майбутнього”. Автор більше 85 публікацій.


Вознесенська Олена Леонідівна

член Ради НПА, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної і політичної психології НАПН України, президент ВГО “Арт-терапевтична асоціація”. 

 


Гарюшкіна Алла Анатоліївна

член Ради НПА, член правління ГО “Асоціації нейропсихологів України”, нейропсихолог.

 

 


Гарюшкін Дмитро Сергійович

член Ради НПА, президент ГО “Асоціації нейропсихологів України”, нейропсихолог.

 

 

 


Голоскокова Катерина Порфирівна

член Ради НПА, член Правління ГО “Центр психології та психотерапії”, психолог, психотерапевт, супервізор, член Правління «Центру психології та психотерапії» (Луцьк), член правління «Центру психологічної освіти і підвищення кваліфікації» (Київ), тренер «Інституту психосоціальних досліджень та розвитку особистості» (Німеччина). Багаторічний досвід у сфері бізнесу, педагогіки, психології.


Дружинін Андрій Михайлович

член Ради НПА, психолог, тренер СПТ, психотерапевт, супервізор. Виконавчий директор ГО “Київська асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів”, член супервізійно-тренерської ради КАППП.

 


Єгонська Наталія Олександрівна

член Ради НПА, сертифікований транзактний аналітик Європейського реєстру в області психотерапії – СТА-P-ЕАТА, попередній тренер і супервізор в області психотерапії – PTSTA-P-ЕАТА, інструктор 101 курсу ТА. Професійний Диплом «Процес Відносин і Інтегративної Психотерапії», Англія, 2012, Річард Ерскін. ТА і Інтегративна психотерапія 8 років навчання в Європі у ведучих спеціалістів.


Живоглядов Юрій Олексійович

член Ради НПА, кандидат психологічних наук, керівник напрямку коучингу і психологічного консультування УСП, Тренер Системного НЛП, практикуючий коуч, психотерапевт. Віце-президент ГО “Київська асоціація практикуючих психологів та психотерапевтів”, член Колегії та супервізійно-тренерської ради КАППП.
Президент Інституту Професійної Майстерності і НЛП.


Заєць Ірина Володимирівна

член Ради НПА, Віце-президент ГО “Український інститут практичної адиктології”, керівник Центру розвитку особистості “Альтерантива”.

 

 


Кізіма Віталіна Володимирівна

член Ради НПА, Голова ГО “Психологи без кордонів”, координатор Платформи профорієнтації “Потенціал”, член УСП. Закінчила аспірантуру за напрямом соціальна психологія (2017) у Інституті соціальної та політичної психології НАПН України. ВО – психологія (НПУ імені М.П. Драгоманова, магістр, 2013), філософія (КНУ імені Т.Г.Шевченка, спеціаліст, 2015). Публічне управління та адміністрування, слухач (НАДУ, магістр, 2018). Керівник гуртків психологічного напрямку у КПДЮ (2011-…). Практикуючий психолог (диплом консультанта у екзистенційному аналізі GLE International).”


Кочарян Олександр Суренович

член Ради НПА, доктор психологічних наук, професор. Завідуючий кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Офіційний викладач і супервізор практики Міжнародного класу Професійної Психотерапевтичної Ліги Росії (ППЛ). Керівник модальності клієнт-центрованої терапії в ППЛ. Власник сертифікату Європейської асоціації психотерапії (EAP). Директор інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії.


Красін Сергій Анатолійович

член Ради НПА, президент ГО «Асоціація дитячих та сімейних психологів України», психолог, керівник Інституту режисованої фільмотерапії та фільмотренінгу, автор методу “режисована фільмотерапія”, тренер Міжнародної програми розвитку дитини.

 

 


Лазаренко Ольга Володимирівна

член Ради НПА, Голова Правління ГО “Центр психології та психотерапії”, психолог, канд. псих. наук, Голова Правління “Центру психології та психотерапії”, член “Асоціації лікарів та психологів “Розлади харчової поведінки: терапія та превенція”, спеціаліст із психологічного супроводу при порушеннях харчової поведінки та зміни ваги тіла. Автор 14 наукових публікацій.

 


Лубківський Ігор Йосипович

член ради НПА. Психолог, психоаналітик, публіцист, системний коуч (бізнес-консультант), ведучий Балінт-груп, член УСП. Автор більше 80-ти Інтернет-публікацій найрізноманітнішої тематики – від політичного устрою держави до проблем економіки та психології. Працював волонтером у Львові, в благодійному фонді «Відкрите серце» з дітьми-аутистами (2010). Учасник міжнародного україно-австрійського проекту “Трускавецька школа психотерапії” за спеціальністю “Групповий психоаналіз” та україно-польського “Навчання на Лідера Балінт-груп” (2011). Стажування за авторською методикою тілесно-орієнтованої “Терапії усвідомленням” Ігоря Каніфольського (м. Санкт-Петербург). Професійна допомога: вікові та життєві кризи, підтримка і супровід у важкі хвилини, кохання та дружба, психосоматичні розлади, особистий розвиток та кар’єрне зростання, в т.ч. індивідуальний коучінг (бізнес-консультування) та коучінг організацій.


Обєднін Сергій Дмитрович

член Ради НПА, член правління ГО “Асоціація фахівців психологічної допомоги”, коуч, засновник SOYAconsulting.

 

 


Паскевська Юлія Анатолівна

член Ради НПА, голова правління ГО “Асоціація фахівців психологічної допомоги”, кандидат психологічних наук, доцент, співробітник Центру психічного здоров’я та моніторингу алкоголю та наркотиків МОЗ України.

 


Плетка Ольга Тарасівна

член Ради НПА, співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин), викладач ЦПК Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, психолог проекту з психо-соціальної підтримки НК ТЧХУ у м. Києві, член Ради ВГО “УАТА”, Голова Запорізького осередку ВГО “Арт-терапевтична асоціація”. Сфера інтересів: свідомі та несвідомі групові процеси, гендерно-рольове сприймання, психологічне консультування, арт- терапія, травматерапія, робота з ВПО та УБД (демобілізованими, пораненими і їх родинами), практик транактного аналізу, автор навчальних курсів з психологічного консультування, волонтерської роботи та по роботі з травмою). Вища освіта: музична педагогіка, практична психологія, соціальна робота, фізична реабілітація.


Портницька Наталія Федорівна

член Ради НПА, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психотерапії Житомирського державного університету імені Івана Франка. Директор ГО Центр практичної психології «For life». Практикуючий психолог.

 


Старков Денис Юрійович

член Ради НПА, Голова ГО “Український інститут практичної адиктології”, практичний психолог, член УАТА і УСП, майстер соціальної роботи.

 

 


Сурело Євген Антолійович

член Ради НПА, голова ГО “Асоціація психологів освіти”, практичний психолог, учитель етики та християнської етики.

 

 


Тоцька Жанна Іванівна

член Ради НПА, член Правління ГО “Асоціація психологів освіти”, практичний психолог Центру соціальної підтримки дітей та родин “Надія”, м. Горішні Плавні (Полтавська обл.), арт-терапевт.

 

 


Трухан Ганна Валеріївна 

член Ради НПА, практикуючий кризовий психолог, президент International Child Development Programme in Ukraine, співзасновник та заступник керівника ГО «Асоціація дитячих та сімейних психологів України», арт-терапевт, член “Східноукраїнської асоціації арт-терапії”, тренер Міжнародної програми розвитку дитини (International Child Development Programme), тренер в напрямку кризового консультування в установах системи освіти, в напрямку «Мінімальні стандарти щодо захисту прав дітей при гуманітарних діях», «Ведучий тренінгових програм», навчальний тренер з арт-терапії (“Східноукраїнська асоціація арт-терапії”). Працювала кризовим психологом відділу надзвичайних ситуацій МБФ «Карітас України», має досвід тренерської роботи, проведенні навчальних тренінгів, роботи начальником у справах дітей, психологом ПМПК, шкільним психологом.


Травенко Ольга Сергіївна

член ради НПА, співзасновник та заступник голови ГО “Психологи без кордонів”. Аспірантка Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Практикуючий психолог-експерт з психодіагностики. Консультативний член в ІКЕП. Практикуючий клієнт-центрований терапевт.

 


Чорна Лідія Георгіївна

член Ради НПА, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Член правління Асоціації політичних психологів України. Заступник голови редакційної колегії збірника наукових праць “Проблеми політичної психології”.