COVID19. Мережа психологічної допомоги

Задачі

Місія НПА

просувати психологію та психологічні знання як науку, професію та засіб підвищення благополуччя, забезпечення психічного здоров’я та належного рівня освіченості громадян.

Першочергові цілі НПА

Реалізовуються силами Робочих груп НПА, до складу яких входять представники асоціацій-членів.

 • розробка/експертиза/участь у прийнятті законів і адміністративно-правових актів, які регулюють психологічну діяльність;
 • прийняття дорожньої карти та впровадження системи сертифікації Europsy;
 • розробка моделі ліцензування та сертифікації психологів України;
 • захист інтересів професійних психологів, створення Етичного кодексу та Етичного комітету.

Основні напрямки роботи

 • впровадження системи Європейської сертифікації (EuroPsy), ліцензування діяльності психологів;
 • створення єдиного реєстру психологів України;
 • створення належного представництва професійної психологічної спільноти перед громадськістю та органами влади;
 • розвиток вітчизняної психологічної науки, впровадження дослідницьких грантів, практична реалізація досліджень у сфері психології, сприяння публікації статей у міжнародних наукових виданнях;
 • створення і видання сучасної та якісної психологічної літератури;
 • створення Етичного комітету та затвердження єдиного Кодексу психолога України;
 • протидія недобросовісній конкуренції у сфері надання психологічних послуг;
 • вплив на законодавчу базу, створення Закону про надання психологічних послуг та участь у допрацюванні Закону про збереження здоров’я (враховуючи психологічну складову);
 • гармонізація співпраці з державними установами:

– Міністерством оборони (відбір, підготовка, супровід та реабілітація військовослужбовців);

– Міністерством освіти (перегляд та оновлення навчальних планів підготовки психологів, введення системи практичної підготовки по типу інтернатури для психологів);

– Міністерством охорони здоров’я (забезпечення фахівцями-психологами, надання послуг з підтримки психічного здоров’я та реабілітації, просвітницька робота);

– Міністерством юстиції (оновлення реєстру психодіагностичних методик, забезпечення експертами-психологами); 

– Міністерством праці (підвищення статусу професії психолога, регулювання діяльності на законодавчому рівні, захист від несумлінної конкуренції);

– Міністерством соціальної політики (координація соціальних та реабілітаційних центрів, розробка програм психологічної підтримки та реабілітації).