COVID19. Мережа психологічної допомоги

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи та психотехнології збереження та відновлення психічного благополуччя особистості», Харків, 1 листопада 2019

Харківська державна академія культури

Національна психологічна асоціація

Асоціація дитячих та сімейних психологів України

 

Основні напрями роботи конференції:

  1. Психологічний зміст, умови, механізми та фактори психічного благополуччя та повноцінного функціонування людини у сучасному світі.
  2. Психолого-педагогічні технології сприяння розвитку особистісних ресурсів життєстійкості особистості.
  3. Психологія самореалізації та самоздійснення особистості у різних сферах її буття.
  4. Психологічна допомога особистості у подоланні наслідків психотравмуючих ситуацій.
  5. Теоретико-методологічні та практичні засади роботи психологічної та соціально-педагогічної служби закладу вищої освіти.

 

Програмою конференції передбачено:

  • проведення круглого столу на тему: «Інновації професійної підготовки сучасних психологів»;
  • проведення майстер-класів з практичними прикладами реалізації психотехнологій відновлення та плекання психологічного благополуччя особистості;
  • публікація тез та / або анотації практичної розробки (психотехнології) у збірнику матеріалів конференції.

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез доповідей та каталогу психотехнологій у паперовому та електронному вигляді.


1 листопада 2019

Харків, Бурсацькій узвіз, 4, Харківська академія культури