Всеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2019) «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і труднощі», Київ, 7-9 листопада 2019 року

Конгрес, ініціатором проведення якого є Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, присвячено оглядові досягнень української соціальної психології на тлі тих суспільних зрушень, що породжують дедалі складніші виклики в різних сферах життя, створюють як нові проблеми, так і нові ресурси їх розв’язання. Головна мета конгресу – створити платформу для обміну думками та досвідом між теоретиками і практиками та для міжгалузевого спілкування. Необхідно підбити підсумки досягнень наукових досліджень останнього десятиліття і визначити шляхи розвитку на наступні роки.

Напрями роботи конгресу:

 • Історія і теорії соціальної психології;
 • Методологія, методики та психотехніки (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей);
 • Соціальна психологія особистості;
 • Психологія мас та спільнот;
 • Психологія груп і організацій;
 • Психологія безпеки, війни та миру (соціально-психологічні стратегії адаптації особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, травми війни та реабілітація особистості, збереження ментального здоров’я, ціннісне порозуміння);
 • Політико-правова психологія (політична і правова свідомість, політико-правові настановлення, справедливість, корупція як соціально-психологічне явище, уявлення про владу, психологічні чинники аномії, громадянська позиція, громадянськість);
 • Психологія міграції;
 • Психологія комунікацій, медіапсихологія, кіберпсихологія;
 • Соціальні репрезентації, стереотипи, настановлення;
 • Соціальна психологія економіки та бізнесу;
 • Соціальна психологія в освіті (сприйняття суспільством освітніх реформ і їхній вплив на соціальну ситуацію, громадянська освіта, психотехнологічний супровід реформ, медіаграмотність та медіаосвіта, політична та масова культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі);
 • Кращі практики надання психологічної допомоги і реабілітації;
 • Психологічне здоров’я та благополуччя;  
 • Соціальна психологія як напрям фахової підготовки;
 • Глобалізація і національна ідентичність (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, групові та колективні травми, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші стереотипи, групові міфи та символи, упередженість, ксенофобія, соціальні діалоги, технології врегулювання конфліктів, групова консолідація і консенсус, соціальна реклама).

До участі в конгресі запрошуються науковці і практики різних психологічних спеціальностей, а також фахівці дотичних до соціальної психології галузей (соціологи, спеціалісти із соціальних комунікацій, соціальні педагоги, соціальні працівники, управлінці). Завдання конгресу – забезпечити інтенсивний і компетентний обмін думками, що вважається у світі однією з найефективніших форм підвищення фахової кваліфікації. Учасники конгресу отримають сертифікати, що засвідчують їхню участь у цьому заході.

У межах конгресу заплановано провести міжнародний симпозіум, до участі в якому запрошуються науковці з усіх країн світу. Обговорюватимуться соціально-психологічні аспекти суспільного розвитку за останні двадцять років.

Програмою заходів конгресу передбачено публічні лекції та майстер-класи провідних українських і зарубіжних фахівців із ключових проблем сучасної соціальної психології, презентації українських соціально-психологічних шкіл, нових видань і дослідницьких проектів, симпозіуми, доповіді на секціях.

Форми участі в конгресі: організація симпозіуму, публічна доповідь, стендова доповідь, участь без доповіді.

Робочі мови конгресу: українська, російська, англійська.

Симпозіум розрахований на 1,5 години, передбачає 3-4 пов’язані між собою доповіді, які разом розкривають різні аспекти спільної теми, що обговорюються під час ґрунтовної дискусії. Для включення в Програму конгресу керівники симпозіуму узгоджують з організаторами УКСП–2019 тему симпозіуму і теми доповідей до 20 вересня (за адресою: docs-admin@ispp.org.ua, тема листа: УКСП–2016 симпозіум).

Публічна доповідь окремого учасника має відповідати одному з напрямів конгресу. Організаційний комітет визначає оптимальне тематичне поєднання доповідей на основі поданих тез учасників.

Стендова доповідь дає можливість розміщення тез, які будуть опубліковані, без усної доповіді. Для ознайомлення із стендовими доповідями та їх обговорення на конгресі відводиться спеціальний час.

Презентації видань, соціально-психологічних шкіл, дослідницьких центрів тощо для включення в програму конгресу слід узгодити з організаторами окремо до 1 жовтня (за адресою: docs-admin@ispp.org.ua, тема листа: УКСП–2019).

Індивідуальна електронна реєстрація учасників буде відкрита на сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України WWW.ISPP.ORG.UA з 1 липня і триватиме до 28 жовтня. Тези доповідей обсягом 1-3 стор. (1500-4500 знаків) розміщуються одночасно з електронною реєстрацією. Тези, прийняті оргкомітетом, публікуються у редакції автора в електронному вигляді до початку конгресу, а також розміщуються на сайті WWW.ISPP.ORG.UA. Питання щодо реєстрації за адресою: docs-admin@ispp.org.ua (тема листа: УКСП–2019 реєстрація).

Організаційний внесок вартістю 550 грн сплачується по приїзду; він покриває вартість виготовлення програми, електронних носіїв з тезами учасників конгресу, сертифіката учасника, поштові витрати, каву в перервах, фуршет.

Учасники конгресу за бажанням оформлюють свої доповіді у вигляді наукових статей, які будуть опубліковані в першій половині 2020 р. у збірнику «Наукові студії із соціальної та політичної психології», що включений ВАК України до переліку фахових видань із психологічних наук.

Довідки за тел. 425-24-08, docs-admin@ispp.org.ua (тема листа: конгрес)

Всеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2019) «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і труднощі», Київ, 7-9 листопада 2019 року

Конгрес, ініціатором проведення якого є Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, присвячено оглядові досягнень української соціальної психології на тлі тих суспільних зрушень, що породжують дедалі складніші виклики в різних сферах життя, створюють як нові проблеми, так і нові ресурси їх розв’язання. Головна мета конгресу – створити платформу для обміну думками та досвідом між теоретиками і практиками та для міжгалузевого спілкування. Необхідно підбити підсумки досягнень наукових досліджень останнього десятиліття і визначити шляхи розвитку на наступні роки.

Напрями роботи конгресу:

 • Історія і теорії соціальної психології;
 • Методологія, методики та психотехніки (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей);
 • Соціальна психологія особистості;
 • Психологія мас та спільнот;
 • Психологія груп і організацій;
 • Психологія безпеки, війни та миру (соціально-психологічні стратегії адаптації особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, травми війни та реабілітація особистості, збереження ментального здоров’я, ціннісне порозуміння);
 • Політико-правова психологія (політична і правова свідомість, політико-правові настановлення, справедливість, корупція як соціально-психологічне явище, уявлення про владу, психологічні чинники аномії, громадянська позиція, громадянськість);
 • Психологія міграції;
 • Психологія комунікацій, медіапсихологія, кіберпсихологія;
 • Соціальні репрезентації, стереотипи, настановлення;
 • Соціальна психологія економіки та бізнесу;
 • Соціальна психологія в освіті (сприйняття суспільством освітніх реформ і їхній вплив на соціальну ситуацію, громадянська освіта, психотехнологічний супровід реформ, медіаграмотність та медіаосвіта, політична та масова культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі);
 • Кращі практики надання психологічної допомоги і реабілітації;
 • Психологічне здоров’я та благополуччя;  
 • Соціальна психологія як напрям фахової підготовки;
 • Глобалізація і національна ідентичність (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, групові та колективні травми, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші стереотипи, групові міфи та символи, упередженість, ксенофобія, соціальні діалоги, технології врегулювання конфліктів, групова консолідація і консенсус, соціальна реклама).

До участі в конгресі запрошуються науковці і практики різних психологічних спеціальностей, а також фахівці дотичних до соціальної психології галузей (соціологи, спеціалісти із соціальних комунікацій, соціальні педагоги, соціальні працівники, управлінці). Завдання конгресу – забезпечити інтенсивний і компетентний обмін думками, що вважається у світі однією з найефективніших форм підвищення фахової кваліфікації. Учасники конгресу отримають сертифікати, що засвідчують їхню участь у цьому заході.

У межах конгресу заплановано провести міжнародний симпозіум, до участі в якому запрошуються науковці з країн пострадянського простору. Обговорюватимуться соціально-психологічні аспекти суспільного розвитку за останні двадцять років.

Програмою заходів конгресу передбачено публічні лекції та майстер-класи провідних українських і зарубіжних фахівців із ключових проблем сучасної соціальної психології, презентації українських соціально-психологічних шкіл, нових видань і дослідницьких проектів, симпозіуми, доповіді на секціях.

Форми участі в конгресі: організація симпозіуму, публічна доповідь, стендова доповідь, участь без доповіді.

Робочі мови конгресу: українська, російська, англійська.

Симпозіум розрахований на 1,5 години, передбачає 3-4 пов’язані між собою доповіді, які разом розкривають різні аспекти спільної теми, що обговорюються під час ґрунтовної дискусії. Для включення в Програму конгресу керівники симпозіуму узгоджують з організаторами УКСП–2019 тему симпозіуму і теми доповідей до 20 вересня (за адресою: docs-admin@ispp.org.ua, тема листа: УКСП–2016 симпозіум).

Публічна доповідь окремого учасника має відповідати одному з напрямів конгресу. Організаційний комітет визначає оптимальне тематичне поєднання доповідей на основі поданих тез учасників.

Стендова доповідь дає можливість розміщення тез, які будуть опубліковані, без усної доповіді. Для ознайомлення із стендовими доповідями та їх обговорення на конгресі відводиться спеціальний час.

Презентації видань, соціально-психологічних шкіл, дослідницьких центрів тощо для включення в програму конгресу слід узгодити з організаторами окремо до 1 жовтня (за адресою: docs-admin@ispp.org.ua, тема листа: УКСП–2019).

Індивідуальна електронна реєстрація учасників буде відкрита на сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України WWW.ISPP.ORG.UA з 1 липня і триватиме до 28 жовтня. Тези доповідей обсягом 1-3 стор. (1500-4500 знаків) розміщуються одночасно з електронною реєстрацією. Тези, прийняті оргкомітетом, публікуються у редакції автора в електронному вигляді до початку конгресу, а також розміщуються на сайті WWW.ISPP.ORG.UA. Питання щодо реєстрації за адресою: docs-admin@ispp.org.ua (тема листа: УКСП–2019 реєстрація).

Організаційний внесок вартістю 550 грн сплачується по приїзду; він покриває вартість виготовлення програми, електронних носіїв з тезами учасників конгресу, сертифіката учасника, поштові витрати, каву в перервах, фуршет.

Учасники конгресу за бажанням оформлюють свої доповіді у вигляді наукових статей, які будуть опубліковані в першій половині 2020 р. у збірнику «Наукові студії із соціальної та політичної психології», що включений ВАК України до переліку фахових видань із психологічних наук.

Довідки за тел. 425-24-08, docs-admin@ispp.org.ua (тема листа: конгрес)

This entry was posted in EuropeanSemester2019, event, npa